Make your own free website on Tripod.com

GRAFFER GARD

Husa på Graffer

Home
Her held vi til
Graffer gård/ Graffer farm
English
Graffer bunad
Graffer gårdsmuseum
Husa på Graffer
Favorite Links
Contact me/ kontakt oss!
Ved og skogsvirke / Firewood
Utleige av seterhus
Utleie av seterhus

FOTO

Nils-stugu
15.jpg Nils-stugu Graffer

Nils-stugu er våningshuset på garden , eit 2 etg. lafta hus fra rundt 1780, som er påbygd med eit anna hus kring 1920.
Kjerringstugu var kårbygning fram til 1990, lafta 2 etg hus i uvanleg kraftige dimensjonar. 
Båe desse våningshusa er freda av Riksantikvaren.

graffer.jpg

Kjerringstugu
1.jpg Kjerringstugu Graffer

Fjøset på Graffer med diverse tilbygg
fjoset.jpg
Here are our cowshed

Stabburet
8.jpg

Ferienhausmiete.de Feriehus og hytter over hele verden